LABO-MS - Tlakový kapilárový viskozimetr Rheotest LK 2.1 a 2.2.

Tlakový kapilárový viskozimetr Rheotest LK 2.1 a 2.2.

Kapilárový viskozimetr nasává vzorek pístem přes kalibrovanou ocelovou kapiláru. Měřen je tlak a teplota vzorku. Z diferenčního tlaku (tlakové ztráty) na kapiláře je stanovena viskozita vzorku a zobrazena na displeji.
Hodnota je vždy kompenzovaná ke zvolené referenční teplotě. Proto je nutno buď vzorek temperovat na tuto teplotu - nutno objednat přístroj s temperovacím pláštěm, anebo je teplotní závislost viskozity vzorku známá a tato závislost je zadána do paměti přístroje (základní netemperovaná verze).

Přístroj umožňuje rychlé opakované měření vzorku - je to vhodný model pro výrobu - oleje, pivo, šťávy, mléko, barvy, laky, polymery apod. Výsledek měření je po 25 s, čištění kapiláry je automatické - proplachem. Přístroj je možno objednat jak pro jednotlivá měření, tak i s karuselovým podavačem jako automatizované pracoviště - LK 2.2 set.

Odkazy:

nahoru