LABO-MS - Rotační viskozimetr Rheotest RN 4.1

Rotační viskozimetr Rheotest RN 4.1

Rotační viskozimetr Rheotest RN 4.1 je vhodný pro měřeni vískozity newtonských kapalin i tokových křivek nenewtonských látek. Tento přístroj s vysokou přesností a reprodukovatelností je funkčně plnohodnotnou alternativou podstatně dražších velkých viskozimerů na vzduchových ložiscích. V příslušenství jsou měřicí systémy válec-válec i kužel-deska, celkový viskozitní rozsah přístroje je od 1 do 107 mPas.

Základní přístroj nemá žádný displej ani ovládací prvky, protože je řízen počítačem (lze použít jakýkoliv počítač typu PC s MS Windows). Viskozimetr má v základním provedení ve výbavě stativ a software pro CR testy, tj. měření kroutícího momentu (tečného napětí v kapalině) při měnitelné, ale pevně dané rychlosti otáčení (střihové rychlosti). Rozšířené provedení má navíc možnost řízení vnějších termostatů přes rozhraní RS 232 a software pro CS testy, tj. měření rychlosti otáčení dosažené kontrolovaným kroutícím momentem hřídele. Kromě viskozity a tokových křivek je tedy možné i stanovení meze toku a jiných speciálních vlastností.


Technické údaje:

Rozsah měření 1 ... 3.109 mPas (v závislosti na měřícím systému - nástavcích)
Rychlost otáčení 0 ... 1000 min-1
Přesnost rychlostí cca 0.015 min-1
Rozsah kroutícího momentu 0.1 ... 150 mNm
Přesnost kroutícího momentu 0.002 mNm
Citlivost měření úhlu 0.001°

K základnímu tělu viskozimetru je nutné zvolit a objednat měřicí systém zvolený dle předpokládaných tokových vlastností měřených vzorků a odpovídající SW.Válcové měřící systémy (doporučené rozsahy měřitelných viskozit)

Označení Rozsah měření mPas
3021.2.33100 Rotor S 1 20 ... 105 mPas
3021.2.31100 Rotor H 1 10 ... 105 mPas
3021.2.31200 Rotor H 2 100 ... 105 mPas
3021.2.31300 Rotor HS 3 ... 104 mPas
3021.2.35100 Rotor S 2 100 ... 105 mPas
3021.2.31400 Rotor H 3 100 ... 105 mPas
3021.2.31500 Rotor H 4 200 ... 105 mPas
3021.2.36600 Křídlový rotor F1 20 ... 105 mPas (průměr křídel 34 mm)
Pro vzorky sedimentující a citlivé na přestřižení částic
3021.2.36700 Křídlový rotor F2 100 ... 105 mPas ( průměr křídel14 mm)
3021.2.33300 Měřící nádobka G1 (pro rotory S 1, H 1, H 2, HS, F1 a F2)
3021.2.33400 Měřící nádobka M1 (pro rotory S 2, H 3, H 4 a F2)
3021.2.03000 Plášť na temperování G s čidlem Pt 100 (pro měřící nádobku G1)
3021.2.05000 Plášť na temperování M s čidlem Pt 100 (pro měřící nádobku M1)

Měřící systémy kužel (či deska) - deska:

3021.2.50000 Měřící deska kompletní (s Pt 100, držákem a adaptérem)
3021.2.53200 Plochá deska P 1 Ø 36 100 ... 108 mPas
3021.2.53300 Kužel K 1 Ø 36/0,3º 10 ... 106 mPas
3021.2.53400 Kužel K 3 Ø 36/ 1º 50 ... 107 mPas
3021.2.53500 Kužel K 5 Ø 36/ 5º 100 ... 108 mPas
3012.2.55200 Plochá deska P 2 Ø 12 1000 ... 109 mPas
3021.2.55300 Kužel K 2 Ø 12/0,3º 500 ... 108 mPas
3021.2.55400 Kužel K 4 Ø 12/ 1º 1000 ... 108 mPas
3021.2.55500 Kužel K 6 Ø 12/ 5º 1000 ... 109 mPas

Související odkazy:

nahoru

Ceník

Naše ceny jsou stanoveny za zboží na skladu v Praze, se clem, bez balení a bez DPH k datu nabídky. Jejich cena je vyhrazena v závislosti na změnách kurzu, celních poplatků, dopravních nákladů a jiných, námi neovlivnitelých, podmínkách.

Obj. číslo: Výrobce: Název: Cena bez DPH
RHEOTESTViskozimetr RN 4.1, CR, základní provedení 440, cena na dotazkontaktujte nás
RHEOTESTViskozimetr RN 4.1, CR+CS testy 440, cena na dotazkontaktujte nás
RHEOTESTViskozimetr RN 4.1 pro CR+ CS testy a oscilační měření, cena na dotazkontaktujte nás