LABO-MS - Kuličkový vtlačovací viskozimetr KD 2

Kuličkový vtlačovací viskozimetr KD 2

Kuličkový vtlačovací viskozimetr KD 2 je vhodný pro ty případy, kdy je požadováno fyzikální měření kuličkovým viskozimetrem, ale ulpívání vzorku na stěnách neumožňuje alternativní použití rotačního viskozimetru, anebo je vzorek neprůhledný (nelze sledovat pád kuličky). Tento unikátní přístroj, nabízený pouze firmou Rheotest , je odvozen z klasického pádového viskozimetru. Kulička je zde vtlačována do vzorku tenkou kovovou tyčkou . Je možné přesně regulovat a měřit vtlačovací sílu na kuličku, a polohu kuličky ve vzorku z délky zanoření tyčky. Možnost regulace vtlačovací síly a měření rychlosti protlačování (dráha a čas) umožňuje měřit reologické vlastnosti i nenewtonských kapalin, a to v rozsahu konzistence velmi řídkých kapalin až po velmi tuhá mazadla.

Měřící nádobku je možné přesně temperovat jakýmkoliv oběhovým termostatem, teplota je měřena s přesností 0,01°C. Na přehledném displeji je zobrazena spolu s teplotou vzorku v hodnotě dynamické viskozity stanovená v mikroprocesoru přístroje.

Výsledek je možné přes výstup RS 232 vytisknout, anebo přenést do externího PC k dalšímu zpracování.

Přístroj je tvořen základním přístrojem, který je nutno podle vzorku a očekávaného rozsahu měření doplnit vhodnou měřící nádobkou a kuličkou

Odkazy:

nahoru