LABO-MS - Senslab Lactate Scout - měření laktátu

Senslab Lactate Scout - měření laktátu

Lactate Scout®- přenosný měřič laktátu

A proč vlastně měříme laktáty? Nevíte? Tak se podívejte na konec informace, je tam trochu teorie.
Lactate Scout je určen pro zdravý a efektivní trénink profesionálů a rekreačních sportovců. Individuální nejúčinnější  velikost tréninkové zátěže  může být stanovena pouze na základě měření hodnot laktátu v krvi.
Pomocí tohoto měření omezíme neúčinný trénink (tzv. přetrénování) a znatelně zvýšíme vytrvalostní výkon, přičemž optimalizujeme tukový metabolizmus. Dalším znakem správného tréninku je vyvážená srdeční aktivita.
Lactate Scout je pro tyto účely používán v lékařské sportovní diagnostice, při lékařském sportovním a rehabilitačním dohledu, fyzioterapii, rehabilitaci a laboratorní analýze. Také jej využívají sportovní instituce, fitness studia, sportovní kluby a sportovci při individuálním tréninku. Je to rychlý a flexibilní systém, využívající digitální analýzy dat.
Jednoduchost, pohodlná a spolehlivá obsluha činí LACTATE SCOUT ideálním přístrojem pro kluby, týmy, trenéry, amatérské sportovce a rehabilitační odborníky.

LACTATE SCOUT je vysoce ergonomický přístroj, splňuje bezpečnostní standardy a je certifikován jako lékařské zařízení podle EU norem IDV (CE 0483) .

Technické údaje:

Přístroj: Lactate Scout
Výrobce: SensLab GmbH Lipsko
Princip měření: enzymaticko-ampérometrické stanovení laktátu v čerstvé kapilární krvi
Rozsah měření: 0,5 - 25,0 mmol/l
Objem vzorku: 0,5 µl
Déllka doby měření: 15 sekund do zobrazení výsledku od vložení kapky vzorku
Přesnost měření: 3% - 8%, v závislosti na koncentraci
Teplota okolí: min. +5 °C, max. +45 °C
Vlhkost okolí: do 85% relativní vlhkosti
Paměť přístroje: 250 měření/ hodnota , čas, teplota /
Rozměry: 91 x 55 x 24 mm
Hmotnost: cca 80 g včetně baterií
Zobrazení: dispej LCD - hodnoty a symboly, viz obrázek displeje
Napájení: 2 x 1.5V AAA/LR03- malé tužkové alkalické baterie
Rozhraní pro připojení k PC: Sériové s 2.5 mm konektorem
Příslušenství: Lactate Scout- testovací proužky, Lactate Scout-kontrolní roztok 2 mmol/l

Technické údaje - testovací proužky

Testovací proužky jsou určeny na jedno použití a jsou dodávány v balení po 6, 12, 24 a 30 a 72 kusech. Potřebné množství krevního vzorku pro správnou funkci přístroje je 0,5 µl - malá kapka čerstvé periferní krve z vpichu do pokožky. Testovací proužky jsou speciálně konstruované tak, že odebraná krev je nasáta a uzavřena v kapiláře proužku a zmenšuje riziko infekce další osoby. Trvanlivost neotevřené dózy s testovacími proužky je 6 měsíců, po otevření max. 90 dnů anebo do data trvanlivosti uvedeného na obalu. Skladování při teplotách pod 25 °C, možno také v chladničce nebo mrazícím boxu.
Je nutno chránit testovací proužky proti působení světla a vlhkosti při úschově mimo originální uzavřenou dózu! Přístroj lze používat při teplotách 5 °C až 45 °C. Přístroj při měření provádí automatickou kalibraci vnitřním teploměrem. Proto je třeba, aby teplota přístroje byla shodná s teplotou testovacích proužků. Při větších rozdílech teploty přístroje a testovacího proužku by mohlo docházet k nepřesnosti měření. Protože se předpokládá hlavně měření v terénu při tréninku, doporučujeme za mrazu nosit přístroj a proužky v kapse pro vyrovnání teplot.

Technické údaje k PC rozhraní.

Lactate Scout má integrovaný sériový interface pro datovou komunikaci s PC . Následně je možné naměřené údaje zpracovat pomocí SW. Tento výstup lze použít výhradně se speciálním kabelem dodávaným jako příslušenství firmou SensLab! Při použití originálního kabelu od SensLab není potřeba použít žádný speciální ochranný (oddělovací) článek.
Lactate Scout lze také on-line připojit k PC pomocí vhodného SW.

Popis displeje:

Význam nápisů a symbolů na displeji:

 • Code-setting for test trips
  Zadání kódu - šarže testovacích proužků
 • Ready-indicator for measurement
  Indikátor připravenosti k měření
 • Function-control
  ovládání dalších funkcí -vstup do menu
 • Main display,e.g. readings code figures
  Hlavní display, hladina laktátu Hlavní display, hladina laktátu
 • Unit of measurement
  Měrná jednotka výsledku
 • Reading store
  Paměť
 • Date, time (storage space numer)
  Datum, čas, pozice paměti
 • Temperature scales (in degree Celsius)
  Teplota - stupnice ve stupních Celsia
 • Temperature warning
  Signalizace nesprávné teploty okolí 
 • Battery warning
  Signalizace stavu baterií

Jednoduché použití i v terénu:

Obvykle se dodává jako kompletní sada Lactate Scout Start v pouzdře na opasek se vším potřebným - kromě přístroje i bezbolestné vpichovací pero - lanceta s jednorázovými výměnnými jehlami, desinfekční tampóny, tuba- dóza s testovacími proužky, kontrolní roztok o známé hodnotě pro ověření správnosti měření, návod. Základní nastavení a aktivace (zadání data, času, kódu měřícího proužku, způsob měření atd.) se provádí jediným scroll-kolečkem na pravém boku přístroje po vložení baterií . Při vlastním měřeníuž dále není nutno nic nastavovat.

Snadné měření:

 1. Vjmeme jeden testovací proužek z dózy a zasuneme do přístroje Lactate Scout , přístroj se tím sám zapne.
 2. Očistíme, vydesinfikujeme a vysušíme ušní lalůček nebo koneček prstu k odebrání krve.
 3. Provedeme krátký vpich přiloženou jednorázovou jehlou či lancetovým perem.
 4. Přiložíme testovací proužek zasazený do přístroje volným koncem do kapky krve, odebereme vzorek.
 5. Po nasátí velice malého množství krve do kapiláry testovacího proužku přístroj začne automaticky měřit obsah laktátu a výsledek se zobrazí do 15 sekund.
 6. Posledních 250 měření se ukládá do přístroje včetně data, času, měřícího módu a pořadového čísla měření. Přes sériový výstup lze následně výsledky vyhodnotit na PC.

Obsah laktátu a optimální zátěž organismu.

základní pojmy:
Laktát - sůl kyseliny mléčné, je produkován při zátěži a zvyšuje kyselost organismu. Jeho koncentrace je podkladem pro stanovení způsobu hrazení výkonu (glukóza nebo tuk).
mmol/l - jednotka koncentrace laktátu
Aerobní práh (AP) - zlom na křivce koncentrace , zvýšení produkce laktátu, tělo je ještě schopno jej spotřebovávat. Výkon je hrazen hlavně tukem za přístupu kyslíku
Anaerobní práh (AAP) - další zlom, organismus přestává výkon hradit tukem a začíná jej hradit cukrem, respektive glykogenem (glykolýza) bez přístupu kyslíku, změna neurologické a hormonální kontroly
Aerobní zóna - 5-7 srdečních tepů pod AP, enzymaticky kontrolována jako nad prahem, avšak za relativně nízké kyselostí organismu. Aerobní zóna je nejvýhodnější tréninkové pásmo

 

Podle koncentrace laktátu v krvi lze stanovit AEROBNÍ a ANAEROBNÍ PRÁH.

Aerobní práh (AP) je obecně určován při koncentraci 2 mmol/l. Pod hranicí AP se jedná o čistou aerobní práci a laktát je odbouráván přímo ve svalech.
Hodnota AP při 2mmol/l je hodnota empirická a u všech sportovců není stejná . Existují sofistikované programy sledující první znatelný vzestup koncentrace a hodnota AP je zde vypočítána individuálně. Tento individuální údaj se označuje jako individuální aerobní práh (IAP).
Anaerobní práh (ANP) je obecně stanovován při hodnotě 4 mmol/l. Tento údaj je opět individuální a je možné ho i individuálně stanovit zmíněnými programy.
K individuálnímu anaerobnímu prahu (IANP) je možné přiřadit rychlost, výkon, váhu sportovce .Tyto údaje jsou podkladem pro racionální a progresivní trénink. Relativně malé zakyselení při tréninku umožní rychlou regeneraci organismu a tréninkové dávky mohou být delší ( bez poklesu výkonu), při standardní koordinaci těla (technika pohybu).