LABO-MS - Jak funguje prepASH?

Jazyk:

Jak funguje prepASH?

prepASH

Série prepASH 340 je termogravimetrický analytický přístroj (macro TGA), spojující v sobě muflovou pec a analytickou váhu, a především špičkové software, ovládané dotykovým displejem.

V jednom pracovním cyklu je možné plně automaticky analyzovat 29 vzorků + 1 referenční tyglík, v širokém rozsahu teplot od 50°C do 1000°C, vyhodnotit a zpracovat výsledky.

Změna hmotnosti v čase je pro každý vzorek sledována jednotlivě. To umožňuje automatické stanovení konce analýzy a kontrolu celého procesu sušení a zpopelnění vzorku.

Kromě podstatného zvýšení efektivnosti ve Vaší laboratoři bude automatizací zajištěna reprodukovatelnost a stabilně vysoká kvalita analýzy.

Pouze navážka vzorku se dělá ručně, ale všechny další kroky jsou provedeny systémem prepASH® automaticky podle Vašeho naprogramování. Chyby nepozorného ovládání nebo záměna jsou tak vyloučeny, to zajišťuje zvýšenou reprodukovatelnost. U nákladných vzorků mohou tak být minimalizována zkušební množství.

Tradiční způsob stanovení vlhkosti a analýzy popela (sušárna, muflová pec a analytické váhy)

prepASH prepASH prepASH