LABO-MS - Další stupeň automatizace- prepSTATION

Jazyk:

Další stupeň automatizace- prepSTATION

prepSTATION

Jako další vývoj projektu prepSTATION – Vám představujeme nový optimální doplněk prepASH Série 340, ještě dále zvyšující efektivnost analýzy vlhkosti a popela.

  • prepSTATION zabezpečuje bezchybnou navážku vzorků.
  • Zaznamená táru tyglíku a hmotnost vzorku do seznamu vzorků.
  • Data jsou přímo přenesena do systému prepASH a použit apři výpočtu výsledků.
  • Uživatel si může vzorky připravit kdykoliv a tím se zvyšuje i možný denní počet vzorků.

prepASH

Standardní dodávka prepSTATION obsahuje:

  • prepSTATION - zásobníková jednotka
  • analytická váha EP 120A se senzorem ovládaným otvíráním větrného domečku
  • Datový kabel RJ45 / 0.7 m propojení prepSTATION a váhy