LABO-MS - Kryostaty Medingen

Kryostaty Medingen

Chlazené termostatické lázně - kryostaty se používají společně s vodními (kapalinovými) termostaty tehdy, jestliže je potřeba udržovat konstantní teplotu kapaliny nižší, nežli je teplota okolí. Klasický vodní termostat udržuje nastavenou teplotu v lázni, která je vybavena kompresorovým chladícícm systémem bez vlastní regulace. Proti stabilnímu výkonu chlazení působí regulace ohřevem. V nabídce jsou stolní kryostaty s menší nádobou (= lázní) a nižším chladícím výkonem, řada K a KT.

Pro chlazení lázní větších rozměrů a pro dosahování nižších teplot je třeba podstatně většího výkonu chlazení - podlahové ultrakryostaty KB.

Pokud je třeba pouze zdroj chlazení pro cirkulační obvod, lze použít uzavřené jednotky s vlastním čerpadlem, tzv. oběhové chladící systémy KK. Systém má chladící aregát se základní regulací teploty (analogovou nebo digitální) a nádobu na cirkulační kapalinu s tlačným čerpadlem. Lze je připojit například jako zdroj dodatečného ochlazování namísto ztrátové chladící vody z vodovodního systému.

Odkazy:

Ke stažení: