LABO-MS - Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů

Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů

Metrologické služby a přístrojový servis pro laboratoře zajišťujeme na základě rozšířeného Registračního osvědčení ČMI č. 100-OR – 0057-13 a registrace SÚKL č. 044572.

Nabízíme funkční kontroly a základní údržbu laboratorních přístrojů, dále kalibraci přístrojů (=metrologické prověření parametrů po opravě či seřízení) a vypracování protokolů o kalibraci.

Validace přístrojů a vybavení – instalační a provozní kvalifikace, bezpečnostně-technické kontroly pro zdravotnictví.


Metrologie

Podle autorizace ČMI provádíme kalibrace těchto vybraných měřidel stanovených i dalších nestanovených:

 • pH metry
 • konduktometry
 • oximetry (rozpuštěný kyslík ve vodě)

Dodáváme pro tyto přístroje i nové elektrody, standardy, kabely, redukce.


Dále kalibrujeme i prodáváme:

 • polarimetry
 • refraktometry
 • spektrofotometry a kolorimetry (UV, VIS a IR), turbidimetry (prodej kyvet Hellma skleněných, křemenných vč. ponorných na vláknové optice, IR kyvet a okének)
 • laboratorní váhy analytické a předvážky
 • údržba, čištení, opravy, validace vah všech značek. Prodej vah Precisa, Kern, Sartorius a Radwag
 • laboratorní centrifugy – otáčky, teploty, časovače
 • kalibrace, opravy, prodej
 • pomocí kalibračních standardů dále kontrolujeme vybrané typy viskozimetrů

Proměřujeme navázaným kontrolním teploměrem laboratorní techniku - teploty od -80° do +1200°C:

 • laboratorní pece odporové, muflové
 • vodní lázně a termostaty
 • inkubátory, např. BT 120 i jiné, CO2 termostaty, klimatické komory (teplota, vlhkost)
 • sušárny a sterilizátory
 • lednice, mrazicí boxy, kryostaty (tyto přístroje také modernizujeme montáží digitální regulace)
 • kontrolujeme teploměry digitální i skleněné
 • pracovní teploty laboratorních analyzátorů (kapilární komory plyn. chromatografů atd.)

Kontrolujeme laboratorní časoměrná zařízení – technické stopky, spínače, časovače…

Přístroje zkontrolujeme, seřídíme a vystavíme metrologický protokol o prověření parametrů.


Validace:

 • účinnosti UV lamp a germicidních zářičů
 • parních tlakových autoklávů
 • digestoří, laminárních boxů a biohazard boxů - měření proudění vzduchu, účinnost filtrů, kontrola laminarity
 • diferenčních manometrů čistých přetlakových prostor
 • teplotní techniky, mraznic a lednic atd.

Validace a kvalifikace dalších přístrojů dle individuální dohody


Podle domluvy a typu závady opravujeme běžnou laboratorní techniku všech značek dle dostupnosti ND.

Zajišťujeme značkový servis u výrobků WTW, Radelkis, Hanna, Greisinger, MLW (PGW Medingen), Sartorius, Precisa, Carl Zeiss, Analytik Jena, Ekom Polná (laboratorní přístroje), Chirana Brno (BMT), Schmidt + Haensch, vybraných typů odstředivek a mnoha dalších. Dodáváme spotřební materiál a díly k přístrojům, např. speciální přístrojové žárovky, výbojky a lampy, především Narva, Osram, Philips, Orbitec atd.

Modernizujeme termostaty, sušárny, inkubátory, pece, klimakomory a další dle dohody.

Máte-li problémy s Vaším vybavením, poraďte se s naším servisem. Zajistíme Vám opravu či technickou pomoc. Při vyřazení přístroje vypracujeme technický posudek, ocenění zůstatkové hodnoty. Zajistíme ekologickou likvidaci či výkup na díly.

Osvědčení o registraci

Osvědčení