LABO-MS - Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů

Metrologické služby - kalibrace, validace a opravy přístrojů

Opravy a údržba přístrojů se závěrečnou kalibrací
kontrolou správnosti funkce a měření

Nabízíme jednotlivé i pravidelné funkční kontroly a základní údržbu laboratorních přístrojů, dále
kalibraci přístrojů (= metrologické prověření parametrů po opravě či seřízení) a vypracování protokolů o kalibraci.
Podle Osvědčení o registraci opravců vydané Českým metrologickým institutem pod
č. 100-OR-0057-13 (viz obrázek níže v galerii obrázků) tato vybraná měřidla jak stanovená, tak i nestanovená opravujeme a kontrolujeme. Na závěr je prováděna jejich kalibrace jako hodnocení stavu přístroje a výsledku opravy či kontroly. U stanovených měřidel zajišťujeme po opravě před předáním uživateli i jejich ověření.

 • laboratorní váhy - analytické i předvážky , digitální
 • pH metry
 • konduktometry
 • oximetry (rozpuštěný kyslík ve vodě)

Dodáváme pro tyto přístroje i nové pH elektrody a čidla, kontrolní standardy, kabely, redukce.

 • polarimetry (klasické mechanické kruhové i digitální automatické)
 • refraktometry (klasické Abbe i digitální)
 • spektrofotometry (UV, VIS a IR) a kolorimetry , turbidimetry (prodej kyvet Hellma skleněných, křemenných vč. ponorných na vláknové optice, IR kyvet a okének, speciální lampy).
 • viskozimetry rotační - vybrané typy

Kalibrace teploty do 1000°C:

 • teploměry digitální i klasické
 • laboratorní pece odporové, muflové
 • vodní lázně a termostaty
 • inkubátory mikrobiologické (např. TCH 100, BT 120 i jiné)
 • sušárny a sterilizátory

Tyto přístroje také modernizujeme montáží digitální teplotní regulace.

 • pracovní teploty laboratorních analyzátorů (kapilárové komory plyn. chromatografů atd.)
 • laboratorní a technické stopky, spínače a časovače

Přístroje zkontrolujeme, seřídíme a vystavíme metrologický protokol o prověření parametrů a funkčnosti.

Podle dohody a typu závady opravujeme běžnou laboratorní techniku všech značek v rozsahu dostupnosti ND.

Zajišťujeme značkový servis u výrobků WTW, Radelkis, Hanna, Greisinger, Präzitronic, MLW (PGW Medingen), Sartorius, Precisa, Carl Zeiss, Analytik, Ekom Polná (Laboratorní přístroje), Chirana Brno (BMT), Schmidt+Haensch, ISCO, CETI, Sarstedt, Dr. Lange, vybrané typy odstředivek a mnoho dalších.

Dodáváme spotřební materiál a díly k přístrojům, např. speciální přístrojové žárovky a výbojky a lampy, především Narva, Osram, Philips, Orbitec atd.

Máte-li problémy s Vaším vybavením, poraďte se s naším servisem - telefon: +420 251 624 035, pan Matura.

Zajistíme Vám opravu či technickou pomoc.

Při vyřazení přístroje vypracujeme technický posudek popř. ocenění zůstatkové hodnoty, anebo zajistíme ekologickou likvidaci či výkup na díly.

Validace

Validace je stanovení a provedení činností nezbytných k tomu, aby bylo prokázáno, že výrobní proces nebo jeho část probíhá standardním způsobem tak, že odchylky během procesu a parametry hotového výrobku splňují požadovaná kritéria.

Validace je odborná studie procesu,která:

 • prokazuje, že proces probíhá tak, jak je předpokládáno,
 • stanovuje přijatelné limity pro proměnné veličiny procesu,
 • stanovuje vhodné průběžné výrobní kontroly
 • obsahuje jako nedílnou součást základní kalibraci podstatného sledovaného parametru - veličiny.
Validace se stává praktickým prvkem, který představuje zabezpečování systému jakosti tj. potvrzení provozních podmínek stanovených v SOP (SVP) zákazníka.

Validace přístrojů a zařízení se skládá ze tří základních kvalifikačních fází-procesů:
 • IQ - instalační kvalifikace
 • OQ - operační kvalifikace
 • PQ - procesní kvalifikace

Kvalifikační procesy dle požadovaného rozsahu validace provádíme zejména u následujících typů zařízení:
 • chladící a mrazící technika
 • odstředivky
 • pece muflové, komorové a ostatní
 • sterilizátory horkovzdušné a parní (autoklávy)
 • sušárny
 • termostaty (i komorové)
 • ostatní speciální zařízení (průmyslové a potravinářské teplot. linky, sklady,...)
 • ostatní dle dohody

Jako speciální službu nabízíme validaci digestoří:

Provádíme validaci chemických laboratorních digestoří s měřením proudění analogickyvzduchu anemometrem a hodnocením účinnosti odtahu a celkového stavu a funkčnosti digestoře, dále měření proudění vzduchu v laminárních boxech, biohazardech, čistých prostorách apod.

 

Osvědčení o registraci

Osvědčení